TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

Đăng nhập
Giữ đăng nhập
Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng bấm vào đây   
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
1. PGS.TS. Lê Minh Tâm - Thường trực Ban tổ chức
Email: leminhtam@huemed-univ.edu.vn – Điện thoại: 0989.228.779
2. CN. Nguyễn Thị Quỳnh - Ban Thư ký Hội nghị
Email : secretariats.vago2020@gmail.com – Điện thoại: 0971.605.693